De essentie van de KernTalentenmethode ligt in de kindertijd. We achterhalen wat in je kindertijd tussen 4 en 12 jaar (begin puberteit) je favoriete bezigheden waren en bevragen je over je favoriete kinderspelletjes.

Als kind kies je namelijk onbewust voor specifiek speelgoed, spelletjes of activiteiten omdat die aansluiten bij je karakter, je mogelijkheden en je wil om bepaalde dingen op een bepaalde manier te doen. Wat jij als kind wel of niet leuk vond, vormt de basis van jouw unieke KernTalentenprofiel.

Grondlegster van deze methode is Danielle Krekels. Het screenen van duizenden kandidaten gaf haar een merkwaardig inzicht: de speelvoorkeuren van ingenieurs bleken verrassend vergelijkbaar. Deze vaststelling leidde tot verder onderzoek. Na 25 jaar empirisch onderzoek en diepte-interviews met meer dan 12.000 personen, ontwikkelde Danielle een vragenlijst en een methode om de KernTalenten te identificeren. 

Er zijn 23 KernTalenten, waaronder creativiteit, organisatietalent, zin voor initiatief, emotionele talenten op individueel niveau en op groepsniveau, rationaliteit, naar buiten treden … Het geheel van je 23 KernTalenten vormt de 'blauwdruk' van je persoonlijkheid, met al je sterke en minder sterke kanten, met al je potentieel en je 'goesting' om ermee aan de slag te gaan. Het resultaat van de Kerntalentenmethodiek zorgt ervoor dat je met zorg kan kijken naar je persoonlijke behoeften en het stelt je in staat in waarheid te leven met wie je bent. Je kan kiezen voor de domeinen in het leven die aansluiten bij je sterktes, met als gevolg: energie, passie, motivatie… en succes!

Bovenop je ‘originele blauwdruk’ oefenen levensgebeurtenissen, cultuur, opvoeding, intelligentie, geslacht, enz. een enorme invloed uit op de ontwikkeling van jouw KernTalenten.