Een kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend en kan telefonisch of op afspraak.

Het onderstaande studiekeuzetraject kan ofwel in 1 keer doorlopen worden (ongeveer 3 à 4 uren) ofwel opgesplitst worden in 2 sessies van elk ongeveer 2 uren.

STAP 1: invullen van een vragenlijst

Zodra je je aangemeld hebt, krijg je toegang tot een eenvoudige vragenlijst. Deze brengt je terug naar je kindertijd tussen 4 en 12 jaar en je favoriete speelgoed, bezigheden en interesses. Het invullen van de vragenlijst duurt ca. 30 minuten en is heel leuk om te doen! De enige vraag die je je stelt is: “hoe graag deed ik dat als kind?”.

 

STAP 2: intakegesprek

Tijdens het intakegesprek met de jongere en de ouder(s) luister ik naar je specifieke vraag en schets ik wat je kan verwachten van de analyse.

 

STAP 3: analysegesprek deel 1 met de jongere

Tijdens een gesprek van ongeveer 2 uren gaan we de keuzes uit je vragenlijst overlopen en bespreken. Via een diepte-interview staan we stil bij jouw schoolloopbaan, studiekeuzes, keuze van hobby’s en activiteiten, interesses, toekomstplannen …

 

STAP 4: analysegesprek deel 2 met jongere en ouder(s)

Tijdens dit tweede deel van het analysegesprek ( ongeveer 1 à 2 uren ) geef ik een uitgebreide uitleg van jouw KernTalenten. Je ontdekt wat jouw KernTalenten zijn en je komt al meteen tot nieuwe inzichten. We nemen je oorspronkelijke vraag terug onder de loep en gaan die aftoetsen aan de hand van jouw KernTalenten. We gaan na welke sterke KernTalenten jij al inzet en welke nog latent aanwezig zijn. We kijken welke studiekeuzes met jouw sterke KernTalenten matchen.

Het is belangrijk dat de ouder(s) bij dit tweede deel aanwezig is/zijn, want een jongere kan zijn/haar KernTalenten nooit zelf zo verwoorden naar zijn/haar ouder(s) toe.

 

STAP 5: verslag

 

Ik stel een persoonlijk en uitgebreid verslag op met daarin het overzicht van jouw KernTalenten en de uitleg ervan. Dit verslag krijg je via mail of eventueel met de post. Het verslag kun je je leven lang blijven gebruiken, zoals bij ieder keuzemoment waar je nog voor komt te staan. Het omvat een complete analyse van al jouw sterke, halve en kleine KernTalenten in al zijn nuances, combinaties en koppelingen. Het benadrukt wat goed bij je past en geeft ook aan welke taken energie uit je weghalen.

Indien gewenst kunnen we in een extra sessie samen bekijken hoe je verder aan de slag gaat met de conclusies uit je analyse. Meestal is een extra sessie niet nodig: een KernTalentenanalyse geeft jou voldoende zelfkennis mee en maakt meteen duidelijk van welke zaken jij pretlichtjes in de ogen krijgt! Het is meestal ook een boost voor je zelfvertrouwen: heel wat jongeren trekken grote ogen als ze horen dat ze zoveel KernTalenten hebben! Je krijgt meteen zin om tot actie over te gaan!