Kerntalenten

Kerntalenten geven je aard (je natuur, je zijn), potentieel (zullen, kunnen) en intrinsieke motivatie (willen, goesting) weer.

De combinatie van jouw kerntalenten toont je waar jij van nature voor in de wieg gelegd bent. Kerntalenten gaan daarmee verder dan de klassieke talenten en competenties. Ze geven een compleet plaatje van wie jij bent, waar jij van nature goed in bent, energie van krijgt en je goed bij voelt. Ze geven je ook zicht op welke activiteiten jou juist energie kosten. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Je kerntalenten gelden je hele leven lang, wat de methode zo waardevol maakt.

De essentie van de kerntalentenmethode ligt in je kindertijd. We achterhalen wat in je kindertijd tussen 4 en 12 jaar (begin puberteit) je favoriete bezigheden waren en bevragen je over je favoriete kinderspelletjes en ‘leukertjes’. Als kind kies je namelijk onbewust voor specifiek speelgoed, spelletjes of activiteiten omdat die aansluiten bij je karakter, je mogelijkheden en je wil om bepaalde dingen op een bepaalde manier te doen. Wat jij als kind wel of niet leuk vond, vormt de basis van jouw unieke kerntalentenprofiel. Via je kindertijd geraak je tot bij die ware kern. Daar ligt duidelijke info over wat bij je past, waar je zin in zal hebben, wat je potentieel is, wat je energie geeft of kost. Een heel leuke methode trouwens, die niet vanuit zelfbeoordeling vertrekt. Ik vraag je niet naar jouw interpretatie van wie je bent, wat je graag doet of wat je goed kan. De kerntalentenmethode is volledig objectief, want op zelfbeoordeling zit meestal een waardeoordeel in de weg. Ik vraag je enkel via een eenvoudige vragenlijst wat je als kind speelde en hoe, en hoe graag je je met iets bezig hield.

 

Grondlegster van deze methode is Danielle Krekels. Het screenen van duizenden kandidaten gaf haar een merkwaardig inzicht: de speelvoorkeuren van ingenieurs bleken verrassend vergelijkbaar. Deze vaststelling leidde tot verder onderzoek. Na 25 jaar empirisch onderzoek en diepte-interviews met meer dan 12.000 personen, ontwikkelde Danielle een vragenlijst en een methode om de kerntalenten te identificeren.

Er zijn 23 kerntalenten, waaronder creativiteit, organisatietalent, zin voor initiatief, emotionele talenten op individueel niveau en op groepsniveau, rationaliteit, naar buiten treden … Het geheel van je 23 kerntalenten vormt de ‘blauwdruk’ van je persoonlijkheid, met al je sterke en minder sterke kanten, met al je potentieel en je ‘goesting’ om ermee aan de slag te gaan. Het resultaat van de kerntalentenmethodiek zorgt ervoor dat je met zorg kan kijken naar je persoonlijke behoeften. Het stelt je in staat in waarheid te leven met wie je bent. Je kan kiezen voor die domeinen in het leven die aansluiten bij je sterktes, met als gevolg: energie, passie, motivatie… en succes! Wanneer je weet wat je karakter, talenten en motivatie zijn, kun je bewuster kiezen voor dat waar jij blij van wordt en in je flow raakt.

De inzichten die je vanuit een kerntalentenanalyse over jezelf krijgt, gaan onder andere over:

Samenwerken

Hoe werk ik van nature het liefst samen? Of werk ik liever alleen?

Autonomie

Ben ik een volger of een leider? Ben ik van nature eerder reactief of proactief?

Overzicht

Bekijk ik het hele plaatje en heb ik onmiddellijk oog voor hoofd- en bijzaken en prioriteiten of werk ik de dingen liever één voor één af?

Organiseren

Word ik blij van het organiseren van projecten?

Creativiteit

Op welke manier ben ik van nature creatief? Ben ik eerder een nuchtere hands-on creatieveling of is voor mij ‘the sky the limit’?

Leidinggeven

Ben ik hier geschikt voor? Welk type leider ben ik?

Bedrijfscultuur

In welk type bedrijf of bij welk type leidinggevende bloei ik open? Wat zijn aandachtspunten in een andere omgeving? Is die omgeving voor jou de juiste plek?

Takenpakket

Is wat jij doet in die omgeving voor jou het juiste takenpakket? Lijd je onder taken of rollen die jou ongelukkig maken in je werk?

Sociale interactie en empathie

Liever veel of weinig sociale interactie? Op welke manier en in welke mate ben ik empathisch? Wat betekent dat in mijn natuurlijke omgang met anderen?

Perfectionisme

Ben ik van nature perfectionistisch? Zo ja, op welke domeinen? En wat betekent dat concreet voor mij?

Zelfstandig ondernemen

Ja of nee? Natuurlijke aanleg of niet? Welke aandachtspunten zijn er voor mij?

In de spotlights

Ben ik gemaakt om in de spotlights te staan? Treed ik van nature graag naar buiten en zo ja, op welke manier? Wat betekent dit voor mijn ideale carrière?

Kennis

Ben ik een ‘kennisspons’ of doe ik liever gericht informatie op wanneer ik het nodig of nuttig vind? Ben ik van nature een generalist of een specialist? Of beide?

Veerkracht

Wat is mijn natuurlijke aanleg? Wat zijn mijn uitdagingen hierin?

Een degelijke kennis van je kerntalenten helpt je om de juiste keuzes te maken op alle belangrijke momenten in je leven. Ook in het kader van preventie van burn-out of bore-out en re-integratie na een burn-out of bore-out, biedt jouw persoonlijke kerntalentenconstellatie inzicht in activiteiten en taken die voor jou een energiebron of een energielek zijn. Een analyse brengt zowel je sterktes als je mogelijke valkuilen in kaart.

Jouw kerntalentenverslag is een héél persoonlijk, uitgebreid en levenslang geldig verslag van je unieke profiel. Hierin worden al jouw 23 kerntalenten, met hun verschillende componenten, ten opzichte van elkaar gewogen en beschreven. Je krijgt een complete beschrijving van al jouw kerntalenten (sterk, half, klein) met alle basiscombinaties en voor jou belangrijke extra kerntalentenkoppelingen, een oplijsting van jouw energiegevers en jouw energievreters, enkele persoonlijke aandachtspunten, een visueel overzicht van jouw profiel en jouw unieke ‘Coretalentsfingerprint’.

Jouw verslag geeft je een houvast om keuzes aan op te hangen en het inzicht dat je nodig hebt om op een energievolle en succesvolle manier aan de slag te gaan. Zo krijg je een levenslang geldig kompas in handen waarmee ook jij positief duurzame keuzes maakt, om te worden wie jij bent. Zodat je gelukkiger en meer verbonden met jezelf in het leven staat. Met je kerntalentenkennis in je hoofd (en in je hart, je lichaam, je ziel!) zet je met voldoende stevig onderbouwd zelfvertrouwen de nodige stappen op jouw eigen levenspad. Met je kerntalentenprofiel weet je precies wat bij je past en wat je gelukkig zal maken.

En omdat je niet op een eiland leeft, is ook de kennis van de kerntalenten van anderen – en zij die van jou – een enorme stap voorwaarts. Zo kom je tot een betere, begripvollere verbinding met anderen.

De kerntalentenmethode stelt de mens centraal en maakt geen gebruik van types, vakjes of hokjes. Er is geen vergelijking met gemiddelden. Er zijn maar liefst 94 miljard mogelijke combinaties! Gewoon: exact en volledig wie jij bent. Iedereen is uniek en zo ook ieder zijn kerntalentenprofiel. In deze methode is alles een ‘en-en’ verhaal. Deze methode is ook geen momentopname: ze is gebaseerd op minstens 8 jaren van jouw pure kindertijd. Het is geen test – je zal niet slagen of falen. Het is niet gebaseerd op wat je nu graag doet of goed kunt, want dat zegt helemaal niets over alles wat je nog nooit hebt gedaan. De kerntalentenmethode werd bovendien wetenschappelijk gevalideerd door professor Elke Van Hoof.

Jezelf een kerntalentenanalyse gunnen, is jezelf een cadeau geven voor het leven!

Wat zeggen anderen over hun ervaring met Groeistap?