Scholen, bedrijven & organisaties

Wil jij als organisatie:

Het welzijn van alle medewerkers centraal zetten?
Ziekteverzuim en burn-outs/bore-outs voorkomen?
Talentgericht werken, waarderend kijken en alle medewerkers op hun talenten inzetten?
Een hoge werktevredenheid nastreven?
Inzicht krijgen in het karakter, het potentieel en de motivatie van jouw team?
Jouw mensen inzicht bieden in hun energiegevers en hun energievreters?
De individuele veerkracht en de teamveerkracht versterken?
Een positieve teamdynamiek stimuleren?
Teamsamenstellingen optimaliseren?
Je potentiële medewerkers echt goed leren kennen en kennis maken met de mens achter de kandidaat?
Via een objectieve insteek ontdekken wie de meest geschikte kandidaat is voor die functie of promotie?
Werken met een positieve, genuanceerde en wetenschappelijk gevalideerde methode?
Al het aanwezige potentieel binnen jouw organisatie ontdekken en benutten?
Jouw medewerkers een combinatie van taken en rollen bieden die aansluit bij hun natuurlijke sterktes?
Jouw waardevolle medewerkers doen groeien en bloeien doordat ze zichzelf mogen ontwikkelen en dus met volle goesting aan boord blijven?
Duidelijk krijgen welk leiderschap je van een medewerker mag verwachten?
De leiderschapsstijl van jouw mensen in kaart brengen en terugbrengen naar zijn biologische kern?
Verder, breder en dieper kijken dan de klassieke types, hokjes of vakjes waarin mensen vaak gestopt worden?
Previous slide
Next slide

Ik versterk jouw team graag in hun professionele ontwikkeling met als basis de wetenschappelijk gevalideerde kerntalentenmethode.

Het succes van een organisatie start met geëngageerde medewerkers. Gedreven, veerkrachtige en gemotiveerde medewerkers zijn een groot geschenk voor jouw organisatie. En daarvoor is meer nodig dan hen een goed loon geven.

Meerwaarde voor jouw organisatie

Ik geloof in talentgericht werken. Wanneer je vanuit je natuurlijke sterktes kan werken, ervaar je energie, ben je intrinsiek gemotiveerd en voel je je gelukkig. Jouw mensen de kans geven zichzelf beter te leren kennen door in kaart te brengen waarvoor ze in de wieg gelegd zijn, geeft hen goesting zichzelf ‘waar’ te maken. Talentgericht werken voorkomt burn-outs en bore-outs, verkleint het risico op demotivatie en houdt jouw talent aan boord. 

Door de kerntalentenmethode in te zetten en via coaching, help ik jouw mensen en jouw organisatie vooruit door hen in hun kracht te zetten. Voor de motivatie van iedereen en voor een gezonde organisatie is ‘de juiste mens op de juiste plaats én goed in zijn vel’ essentieel!

Jouw medewerkers vanuit hun kerntalenten laten kijken naar welke functies, rollen en taken het beste bij hen passen en welke hen minder natuurlijk afgaan, laat hen kiezen om positieve uitdagingen aan te gaan en verhoogt zo hun motivatie. We onderzoeken de individuele match met energiegevende en energievretende taken binnen hun huidige jobinvulling en eventuele toekomstige kansen.

We krijgen een beeld van nog latente talenten die zicht geven op relatief gemakkelijk te verwerven kennis en vaardigheden. Zo kunnen jouw medewerkers hun groeipotentieel optimaliseren.

En omdat je niet helemaal alleen op een eiland werkt, is ook de kennis van de kerntalenten van jouw collega’s – en zij die van jou – een enorme stap voorwaarts. Zo kom je tot een betere, begripvollere verbinding met anderen. Het beste team bestaat uit het samenspel van ieders talent en mogelijkheden.

Leiderschap breng ik met de kerntalentenmethode terug naar zijn biologische kern. Ik definieer leiderschap aan de hand van niet minder dan 12 van de 23 kerntalenten, op basis van drie wezenlijke aspecten die in de meeste leiderschapsmodellen terugkomen. Zo maak ik (zelf)leiderschap helder en daarmee meteen ook de rollen en de taken die een medewerker met gemak wil opnemen en die onderdelen die iets minder natuurlijk passen.

Met de kerntalentenmethode bied ik jouw organisatie graag een objectieve, positieve, genuanceerde en onafhankelijke insteek, vanuit een warme en authentieke aanpak. Meer info over de kerntalentenmethode ontdek je in de rubriek kerntalenten.

Ik werk graag mee aan de jobtevredenheid van jouw medewerkers en aan het groeipotentieel van jouw bedrijf. Via 1 op 1 coaching met de medewerker reik ik graag handvaten aan om de mentale weerbaarheid en veerkracht te vergroten en om stresssituaties beter de baas te kunnen. Ook zorg ik voor meer inzicht in de noden voor meer werkgeluk. 

Coaching kan zowel bij mij in de praktijk als in jouw bedrijf plaatsvinden. Als in company coach kom ik ook graag tot bij jou. 

Ik help graag mee zorg dragen voor het menselijk kapitaal van jouw organisatie. 

Vanuit een duidelijk en wetenschappelijk onderbouwd kader bied ik vormingen en workshops aan om scholen, bedrijven en organisaties te versterken op vlak van talentgericht werken, veerkracht, (werk)geluk, psychosociaal welzijn. De nadruk ligt op het praktijkgerichte, met kansen om te ervaren, te oefenen en te reflecteren en met een uitnodiging om het geleerde toe te passen in de eigen context. Door je medewerkers zich bewust te laten worden van de eigen bijdrage die ze hierin kunnen leveren, voor zichzelf en elkaar, versterk je hun individuele veerkracht en de veerkracht in jouw team en organisatie. Vormingen en workshops geven, dat past prima bij wie ik van nature uit ben: ik deel heel graag mijn passie en kennis en mijn drie sterke kerntalenten ‘naar buiten treden’ uitleven, geeft mij veel energie! Bovendien is mijn 25-jarige onderwijservaring als leerkracht secundair onderwijs een grote extra troef in het leiden en begeleiden van groepen. 

Ontdekkingssessie

Ken jij je kerntalenten al?

In deze ontdekkingssessie van anderhalf uur laat ik jouw team of de leden van jouw vereniging kennismaken met de kerntalentenmethode.

Je krijgt een antwoord op de volgende vragen:

 • hoe is de kerntalentenmethode ontstaan?
 • hoe worden kerntalenten ontdekt?
 • wat zijn kerntalenten?
 • hoe verloopt een kerntalentenanalyse?
 • waarom is het zo waardevol om je kerntalenten te kennen?
 • Wat is de impact van een kerntalentenanalyse?
 • wat zijn de verschillende toepassingsgebieden van de kerntalentenmethode?
 • waarin verschilt de kerntalentenmethode van andere methodes? 
 
Iedereen krijgt op een leuke en interactieve manier ‘een proevertje’ van de kerntalentenmethode.
 
Aantal deelnemers: onbeperkt

Inspiratiesessie

Van stress naar veerkracht

In deze sessie van één uur, anderhalf uur of twee uren krijg je een heldere samenvatting van wat veerkracht precies is en hoe je die kan versterken. Ik geef jouw medewerkers  inzicht in het stresssysteem, in de stresslevelcurve en in het verschil tussen positieve en negatieve stress. Zo krijgen ze ook inzicht in hun eigen stresssignalen. Je krijgt heel concrete tools en oefeningen mee om zelf meteen tot de actie over te gaan, om zo veerkrachtiger in het leven te kunnen staan.

Aantal deelnemers: onbeperkt. 

Workshop

Riet breekt niet: vergroot de veerkracht van je team

Teamveerkracht kan je trainen! Een veerkrachtig team, dat is er eentje dat niet onderuitgaat bij moeilijkheden. Eentje dat terugveert bij uitdagingen. Teamveerkracht stelt teamleden in staat om elkaar constructief te beïnvloeden, samen te werken in een positieve spiraal en samen oplossingen te vinden om het hoofd te bieden aan de veranderende omgeving en de nieuwe uitdagingen.

Hoe sterk die teamveerkracht is, hangt af van verschillende zaken. De manier waarop teamleden samenwerken, elkaar vertrouwen, elkaars vaardigheden en sterktes appreciëren. Maar het is ook afhankelijk van hoe teamleden met elkaar communiceren en van hoe optimistisch de leden over hun team zijn.

De veerkracht van een team is meer dan de som van de veerkracht van elk lid. Ze schuilt in de kwaliteit van de interacties tussen de leden. Het zijn niet de individuen maar de vele complexe en vloeiende relaties tussen de mensen die het verschil uitmaken.
In deze interactieve, ervaringsgerichte workshop krijg je kapstokken om te komen tot meer veerkrachtige teamzorg, krijg je direct bruikbare tools om meer grip te hebben, te krijgen en te houden op een positief werkklimaat en word je via zelfreflectie uitgenodigd om het geleerde toe te passen in de eigen organisatiecontext.

Na deze vorming:

 • weet je wat een positief werkklimaat en een veerkrachtig team inhoudt.
 • heb je inzicht in wat de veerkracht binnen een team versterkt en in wat de teamveerkracht saboteert
 • krijg je kapstokken om vanuit het 3V-model van teamveerkracht te komen tot meer veerkrachtige teamzorg

 

Iedere deelnemer krijgt een praktisch werkboek met concrete oefeningen die direct toepasbaar zijn in de dagdagelijkse praktijk op de werkvloer en ook in het persoonlijke leven. 

We werken in een kleine groep van maximum 20 deelnemers, om interactief te kunnen werken met aandacht voor het veiligheidsgevoel. 

Deze workshopreeks bestaat uit 2 sessies van 3 uren. Je kan als organisatie voor 1 workshop kiezen, wat ideaal is als je een vorming van een halve dag wil.  Je kan ook kiezen voor beide delen, die ofwel op dezelfde dag doorgaan (voor – en namiddag) ofwel op twee aparte dagen. 

Workshop

Een veerkrachtige toolbox

Veerkracht: wat een prachtig woord! Denk aan de zachte maar taaie kracht van het riet dat platgelegd wordt door de wind maar telkens weer opveert. Het plooibare riet buigt en wacht en zodra de wind luwt, veert het recht.

Veerkracht is de kunst om mee te deinen op de golven van verandering, om tegenslagen te boven te komen en zelfs te zien als groeimogelijkheden. Als je veerkrachtig bent, blijf je ook in moeilijke omstandigheden goed functioneren: je blijft positief en toekomstgericht. Als je veerkracht laag zit, stapelt stress zich op en verlies je het gevoel van controle.

We voelen ons allemaal af en toe wel eens nerveus, bezorgd, vermoeid of gespannen. Deze gevoelens zijn normaal. Meer veerkracht ontwikkelen helpt je in het beter omgaan met dagelijkse kleine en grote uitdagingen. In dit traject krijg je hiervoor concrete handvatten, tips en technieken. Je veerkracht trainen, dat kan je leren!

In een kleine groep van maximum 20 deelnemers werken we interactief, met aandacht voor het veiligheidsgevoel.

Deze workshopreeks bestaat uit 2 sessies van 3 uren. Je kan als organisatie voor 1 workshop kiezen, wat ideaal is als je een vorming van een halve dag wil.  Je kan ook kiezen voor beide delen, die ofwel op dezelfde dag doorgaan (voor – en namiddag) ofwel op twee aparte dagen. 

Iedere deelnemer krijgt een praktisch werkboek met concrete oefeningen die direct toepasbaar zijn in de dagdagelijkse praktijk op de werkvloer en in het persoonlijke leven. 

Workshop

Stress - les(s)?!

Voel je je vaak vermoeid? Pieker je veel? Heb je soms een kort lontje? Maak je je snel zorgen? Het leven zit vol met kleine en grote uitdagingen die stress veroorzaken. Op zich is stress helemaal niet slecht voor ons. Stress kan zowel positief als negatief zijn – een vriend of een vijand – afhankelijk van de omstandigheden en hoe wij ermee omgaan. We hebben een zekere mate van positieve stress nodig om te functioneren, te presteren en vooruit te gaan. Stress wordt echter een probleem wanneer het te lang duurt. Dan spreken we van negatieve of chronische stress. Chronische stress maakt je ziek, doet je energie dalen en zorgt ervoor dat je vastloopt en niet meer kan ontspannen en genieten. Stress kan dus een klacht of een kracht zijn. 

De oplossing voor wie last heeft van stress ligt dus niet in het creëren van een volledig stressloos leven, maar net in het beter leren omgaan met stress. Met vallen en opstaan. Met oefenen. Met dit traject wil ik jou ondersteuning bieden in het terug grip krijgen op je lichaam en je reacties. Zo leer jij slimmer omgaan met stress. 

In een kleine groep van maximum 20 deelnemers werken we interactief, met aandacht voor het veiligheidsgevoel.

Deze workshopreeks bestaat uit 2 sessies van 3 uren. Je kan als organisatie voor 1 workshop kiezen, wat ideaal is als je een vorming van een halve dag wil.  Je kan ook kiezen voor beide delen, die ofwel op dezelfde dag doorgaan (voor – en namiddag) ofwel op twee aparte dagen. 

Iedere deelnemer krijgt een praktisch werkboek met concrete oefeningen die direct toepasbaar zijn in de dagdagelijkse praktijk op de werkvloer en in het persoonlijke leven. 

Overtuigd van mijn aanbod, wil je graag meer info over de prijzen of heb je nog andere vragen? Contacteer mij vrijblijvend.