Blog

Door het schrijven van deze blogs, maak ik een heel smakelijke ‘omelet’ met heel wat van mijn ‘dikke eieren’! Ik leef er veel van mijn sterke kerntalenten tegelijk in uit: ‘esthetische creativiteit’, ‘mentale creativiteit’, ‘informatieoverdracht’, ‘verkopen en overtuigen’, ‘show en entertainment’.

Veel leesplezier!

Mijn pretpakket!

Straks zet ik de stap naar het zesde middelbaar. Daarom liet ik enkele dagen geleden een kerntalentenanalyse afnemen. Ik wou mezelf toch nog wat beter leren kennen, voor ik een definitieve studiekeuze voor het hoger onderwijs maak. Ontdekken wat mijn sterktes en valkuilen zijn, zal mij zeker helpen bij het maken van een positieve en passende keuze. 

Straks zet ik de stap naar het zesde middelbaar. Daarom liet ik enkele dagen geleden een kerntalentenanalyse afnemen. Ik wou mezelf toch nog wat beter leren kennen, voor ik een definitieve studiekeuze voor het hoger onderwijs maak. Ontdekken wat mijn sterktes en valkuilen zijn, zal mij zeker helpen bij het maken van een positieve en passende keuze.  

Ook al had ik wel wat studierichtingen in mijn hoofd en ben ik iemand die vrij goed weet wat ze wil, ik was toch niet honderd procent zeker of die richtingen wel allemaal bij mij zouden passen. Bij het maken van een studiekeuze, denk je bovendien ook al beter na over de beroepsmogelijkheden na je studies: 

  • ben ik al dan niet een teamspeler? 
  • welke sterke kerntalenten kan je uitleven in welke job? 
  • hoe zit het met mijn flexibiliteit?
  • ben ik geschikt om een leidinggevende functie op mij te nemen? 
  • welk soort organisator ben ik? 
  • op welke manier ben ik creatief?
  • … 

De kerntalentenmethode heeft mij heel wat inzichten over mezelf bijgebracht. Zo dacht ik bijvoorbeeld om de studie Musicologie aan te vatten, omdat ik graag met muziek bezig ben – ik speel viool en gitaar – en omdat ik graag mee werk aan de organisatie van concerten en andere culturele evenementen. Maar uit de analyse is toch gebleken dat dit niet zo goed bij mij zou passen. Ik ben iemand die in erg veel verschillende dingen geïnteresseerd is, een echte generalist. Enkel over muziek leren, zou voor mij niet breed genoeg zijn. Bovendien is mijn kerntalent “sociale organisatie” klein, wat erop wijst dat het organiseren van leuke sociale bijeenkomsten niet van nature uit een drijfveer voor mij is. 

Taal- en letterkunde studeren om dan te gaan lesgeven, werd wel bevestigd. In het lesgeven zou ik heel wat van mijn sterke kerntalenten kunnen uitleven, wat dit dus wel een goede job voor mij maakt. Ik ben heel creatief: ‘nuttige creativiteit’, ‘esthetische creativiteit’ en ‘mentale creativiteit’ heb ik allemaal uitgesproken sterk.  Ook het kerntalent ‘informatieoverdracht’ heb ik sterk, een absolute must als leerkracht.  En ook mijn ‘show en entertainment’ is sterk, dus informatie op een entertainende manier overbrengen is helemaal mijn ding. De studierichting “Taal – en letterkunde” is een meer brede studierichting. Je kan levenslang talen blijven leren. En ik hou ook van cultuur en van geschiedenis, wat ook brede domeinen zijn. Dit is voor mij belangrijk, want ik ga zeker mijn hele leven behoefte hebben aan blijven bijleren en mezelf blijven ontplooien. 

Toch ga ik nog eens goed nadenken over de context waarin ik eventueel zal willen lesgeven. Het kerntalent ‘mentale creativiteit’ heb ik dus sterk. Wanneer je dit kerntalent sterk hebt, ben je extra gevoelig voor prikkels, spanningen, sfeer, emoties vanuit de omgeving. Het is voor mij heel belangrijk dat ik de juiste prikkels kies. 

Ik kreeg heel waardevolle en concrete tips mee. Er kwam bijvoorbeeld aan bod dat ik een heel creatief persoon ben. Natuurlijk was ik mij hier wel al van bewust, maar het werd nog maar eens duidelijk dat ik hier toch echt wat meer tijd voor moet vrijmaken. Door een drukke agenda en het vele schoolwerk is er niet altijd evenveel tijd om creatief bezig te zijn, maar uit de analyse kwam naar voren dat dit voor mij een belangrijke energiegever is. Het is dus zeker een werkpunt voor mij om hier volgend schooljaar en in de toekomst bewust meer tijd voor vrij te maken.  

Mijn blik werd echt verruimd. Ik ga ook nog enkele andere, brede studierichtingen verkennen. De richting psychologie spreekt mij aan, als ook de richting architectuur. 

Elke studierichting die mij interesseert, ga ik matchen met mijn kerntalentenprofiel. Ook mijn kleine kerntalenten tonen mij inzichten over mezelf. Dat zijn die zaken waar ik mij van nature uit niet gemotiveerd voor voel. Ik ga nu veel gerichter informatie over studierichtingen opzoeken. En wanneer ik over een paar jaren ga solliciteren, ga ik ook elke vacature met mijn kerntalentenprofiel matchen. In mijn verslag staat een mooie quote: ‘De kerntalentenmethode is een kompas dat je kan raadplegen op elk kruispunt in je leven’. Mijn uitgebreide en persoonlijke verslag kan ik inderdaad op elk moment van mijn leven raadplegen. De analiste omschreef mijn sterke kerntalenten als ‘mijn persoonlijke pretpakket’. Hier wil ik echt mee aan de slag! 

We zijn hier thuis al met drie die een kerntalentenanalyse lieten doen. Nu mijn broer Pepijn nog! Het is heel leuk en boeiend om elkaars kerntalentenprofiel te kennen. Wij spreken hier soms in ‘kerntalententaal’ 😊. Vooral mijn mama 😉. 

Soetkin Duyck

Ondertussen heeft onze dochter met veel succes en met veel interesse haar tweede jaar bachelor taal – en letterkunde Nederlands – Engels afgerond. Op naar haar derde bachelor aan de KU Leuven! Haar interesse gaat nu vooral uit naar de latere beroepsuitwegen in de culturele sector. 

En ook onze zoon Pepijn heeft ondertussen een kerntalentenanalyse gehad. Dit liet hem inzien dat hij uitgesproken creatief is en dat gaf hem het nodige duwtje om voor de richting audiovisuele vorming binnen het kunstonderwijs te durven kiezen. Hij heeft zijn vierde middelbaar met succes afgerond en hij is helemaal opengebloeid! 

Nele

Waarom een kerntalentenanalyse