Blog

Door het schrijven van deze blogs, maak ik een heel smakelijke ‘omelet’ met heel wat van mijn ‘dikke eieren’! Ik leef er veel van mijn sterke kerntalenten tegelijk in uit: ‘esthetische creativiteit’, ‘mentale creativiteit’, ‘informatieoverdracht’, ‘verkopen en overtuigen’, ‘show en entertainment’.

Veel leesplezier!

Onderwijs, kerntalenten en loopbaanbegeleiding

Voor me zit Hanne, een bruisende, jonge vrouw van 28 jaar. Waarom ze kiest voor loopbaanbegeleiding op basis van kerntalentenanalyse?

Omdat ze heel veel onrust in zichzelf voelt, omdat ze het gevoel heeft dat ze alles wil, omdat ze het niet makkelijk vindt om een goede balans werk-privé te vinden, omdat ze zoveel interesses en doelen heeft en eigenlijk niet kan kiezen. Hanne combineert momenteel twee halftijdse jobs en vraagt zich af of ze dit zo zal houden, want deze combinatie is voor haar soms een moeilijke puzzel.

Uit haar analyse wordt duidelijk dat Hanne maar liefst 21 van de 23 kerntalenten sterk heeft! Dit is toch wel uitzonderlijk. Voor alle duidelijkheid: in de kerntalentenmethode gaat het helemaal niet over ‘om ter meest sterke kerntalenten’. Elke kerntalentenconstellatie is uniek en elke constellatie heeft zijn voordelen en zijn valkuilen. Ieder mens heeft evenveel uren per dag om zijn of haar dikke eieren te leggen. Wanneer je echter 21 dikke eieren te leggen hebt, voelen die 24 uren per dag niet altijd aan als genoeg.

Hanne heeft beide kerntalenten ‘proactieve kennisverwerving’ sterk. Dit betekent dat zij zowel generalist is (‘proactieve kennisverwerving in de breedte’) als expert (‘proactieve kennisverwerving in de diepte’). Levenslang leren is volledig haar ding! Het kerntalent ‘proactieve kennisverwerving in de breedte’ bevat de component ‘moeilijk kunnen kiezen’. Wanneer je als generalist zoveel dingen interessant vindt, betekent kiezen voor jou ‘uitstellen of verliezen’. Met 21 sterke kerntalenten wil je jezelf helemaal niet vastzetten en wil je al je opties open houden. Want al die dikke eieren wil je echt wel leggen!
Je sterke kerntalenten uitleven geeft je energie, maar te lang doorgaan op sterke kerntalenten, zonder voldoende fysieke en/of mentale rust en ontspanning, houdt een valkuil in. 21 kerntalenten willen uitleven, in combinatie met het sterke kerntalent ‘competitie tegen jezelf’, zorgt ervoor dat Hanne zich als een terriër in alles vastbijt, volhardend en met focus en dat ze moeilijk kan loslaten. Dit inzicht leert haar om voldoende momenten van ontspanning in te bouwen en ze beseft dat ze zelf grenzen zal moeten stellen: haar werk beter afbakenen, ‘nee’ zeggen als het te druk is, hulp aanvaarden en niet alles alleen willen doen.

Hanne is een ‘multipotentialist’. Emilie Wapnick schreef hier een boeiend boek over ‘voor mensen die nog steeds niet weten wat ze willen worden’. In het boek ‘Hoe word je alles?’ biedt ze 4 loopbaanmodellen aan voor nieuwsgierige mensen die zich niet op één ding willen focussen omdat ze zoveel andere interesses hebben. Ze biedt strategieën aan voor mensen die graag iets nieuws leren, een creatieve drive hebben en zich kunnen vinden in allerlei rollen. Dit boek gaf ik Hanne dan ook als leestip mee.

Haar kerntalentenanalyse bracht Hanne wat rust.. Ze begrijpt zichzelf nu heel wat beter. En ze is beter gewapend tegen opmerkingen die multipotentialisten heel vaak te horen krijgen: ‘jij bent nooit tevreden’, ‘jij wilt te veel’, ‘het is nooit genoeg voor jou’, ‘jij bent een moeilijk geval’. Deze opmerkingen hadden zich als overtuigingen in haar hoofd genesteld.
Er is niets mis met heel wat doelen willen bereiken. Er is niets mis met telkens nieuwe uitdagingen zoeken. Oneindige nieuwsgierigheid wijst niet op een wispelturige persoonlijkheid. Je leven en je werk kan je opbouwen rond AL je passies en interesses, rond AL je sterke kerntalenten, ongeacht je leeftijd of carrière.

Kan jij niet voor 1 enkel levenspad kiezen? Dat is dan meteen je grootste kracht! En jij? Leg jij al jouw dikke eieren?
Ik help je graag op weg om al jouw kerntalenten te ontdekken en te benutten!

Van harte.

Waarom een kerntalentenanalyse